Vergoedingen

Vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering

De behandeling wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering onder de noemer “alternatieve zorg”.

Bekijk welke verzekeringen beeldende therapie vergoeden vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Indien u niet voor vergoeding in aanmerking komt, dan kunt u mogelijk de gemaakte kosten voor kindertherapie aftrekken als bijzondere ziektekosten bij uw belastingaangifte.

Vergoeding vanuit (Jeugdwet) PGB

In Zaandam heeft de praktijk geen contract met de gemeente. Wel is het soms mogelijk dat beeldende therapie vergoed wordt voor jongeren tot 18 jaar via een Jeugdwet PGB. De therapeute bekijkt met u of de hulpvraag/problematiek van uw kind in aanmerking komt voor een ‘individuele voorziening’. Bij het Jeugdteam Zaanstad kunt u een PGB voor beeldende therapie aanvragen.

Registraties en lidmaatschappen beroepsverenigingen: