Tarieven & info

De behandeling is BTW vrij

INTAKE GESPREK (30-60 minuten) € 85,- per gesprek
BEHANDELINGSESSIES € 85,- per sessie (individueel)
EVALUATIEGESPREK € 85,- per gesprek
TUSSEN-, EINDVERSLAG (op verzoek) € 65,-

Bekijk hier de vergoedingsmogelijkheden.

Afzeggen

Verzetten kan natuurlijk altijd, maar een niet nagekomen afspraak of te late afzegging (24 uur vooraf) zal in rekening worden gebracht.

Op alle tarieven en betalingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is de nieuwe Europese privacywet. In onderstaande documenten kun je lezen hoe ik omga met de persoonsgegevens van mijn cliënten. Lees hier mijn Privacy Statement.

Klachten

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Het kan voorkomen dat je als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Komen wij er niet uit? Dan kan je je klacht via deze link van het NIBIG indienen. Zij zullen de klacht verder met jou afhandelen.

Met ingang van 15-1-2024 is mijn praktijk bij de erkende geschilleninstantie NIBIG aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt je via de website van het NIBIG.