Tamar komt aan op haar fiets bij de praktijk van Eigen Kijk. Het pand ligt op het HEMbrugterrein in Zaandam waar allemaal oude, kapotte gebouwen staan. Tamar is erdoor gefascineerd, ze pakt haar mobiel en maakt foto’s van het kapotte gebouw.

Ik kom op dat moment naar buiten en zeg: “We kunnen daar wel een film van maken als je wilt?” Dit lijkt Tamar wel wat en we gaan aan de slag.

Sara heeft er last van dat ze alles perfect wil doen, zoals haar huiswerk. Ze wordt boos en verdrietig als ze even iets niet begrijpt. Ze raakt dan gestresst en denkt dat ze het niet op tijd af krijgt. In de therapie maakt Sara een schilderij over hoe dat perfectionistische voelt: strakke zwarte lijnen en puntige figuren. Later maakt ze een tegenovergesteld schilderij: met kleur en ronde vormen.

Sara kan nu in haar dagelijks leven dat blije en rustigere gevoel gemakkelijk oproepen. Ze is minder perfectionistisch en gestresst. Na zes sessies sluiten we de therapie af.